การปฏิเสธ

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลโดย 4threatsremoval.com และในขณะที่เราพยายามให้ข้อมูลที่ทันสมัย และถูกต้องที่สุด เราทำให้ไม่ได้ยืนยันหรือรับประกันใด ๆ โดย นัย เกี่ยวกับสมบูรณ์ ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องที่อยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ พึ่งใด ๆ ที่คุณทำกับข้อมูลดังกล่าวจึงเคร่งครัดเสี่ยงของคุณเองเรายังไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลนี้

ไม่ เราจะรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายรวมถึงไม่จำกัด สูญเสียทางอ้อม หรือจำเพาะ หรือความเสีย หาย หรือสูญเสียหรือความเสียหายเลยเกิดจากการสูญเสียข้อมูลหรือกำไรที่เกิดจาก หรือ การใช้เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ของตลาด

ผ่านเว็บไซต์นี้ คุณจะสามารถไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ 4threatsremoval.com เราไม่สามารถควบคุมได้มากกว่าธรรมชาติ เนื้อหา และความพร้อมของเว็บไซต์เหล่านั้นโดยเฉพาะ การรวมการเชื่อมโยงที่ไม่จำเป็นเป็นสิทธิ์แบบแนะนำ หรือสนับสนุนมุมมองที่แสดงอยู่ภายในนี่ทำให้เว็บไซต์ขึ้นและราบรื่น อย่างไรก็ตาม 4threatsremoval.com จะไม่รับผิดชอบ และจะไม่รับผิดชอบ เว็บไซต์การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้งานชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ข้อมูล 4threatsremoval.com มีบทความและคำแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่า เราถือว่าไม่รับผิดชอบใด ๆ ผลกระทบของการดำเนินการใด ๆ มาจากดูไซต์นี้เรามีการเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่ PC หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์การตลาดบนเว็บไซต์นี้

สุดท้าย เนื้อหาทั้งหมดบนหน้าของ 4threatsremoval.com และจะไม่สามารถใช้ หรือ redistributed ไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าของเว็บไซต์

โดย 4threatsremoval.com ที่คุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้